เซินเจิ้น Solid di Electronics จำกัด

คุณภาพคือจุดเด่นด้านการแข่งขันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือที่สุดของเราคือคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ Di-solid!

ลักษณะของ Wireless Transceiver
- Apr 14, 2017 -

เนื่องจาก WLAN ใช้ในคลื่น 2.4G สัญญาณจึงอ่อนแอต่อสัญญาณ 2.4G

การสูญเสียสาย (การลดทอน) การจับคู่การป้องกันความจุการแทรกแซงจากภายนอกและปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ WLAN รับสัญญาณที่ไม่ดีและเครื่องรับ WLAN ในกรณีนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพของ WLAN รับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความแรงสัญญาณของ WLAN