เซินเจิ้น Solid di Electronics จำกัด

คุณภาพคือจุดเด่นด้านการแข่งขันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือที่สุดของเราคือคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ Di-solid!

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ปัจจัยอัตราการรับส่งข้อมูลสำหรับโมเด็ม
- Apr 14, 2017 -

อัตราการส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

1. คุณภาพของสายโทรศัพท์

เนื่องจากสัญญาณมอดูเลตถูกส่งผ่านสายโทรศัพท์โมเด็มจะลดอัตราเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องหากสายโทรศัพท์ไม่ได้มีคุณภาพดี ด้วยเหตุนี้เมื่อเชื่อมต่อโมเด็มเพื่อลดความยาวของการเชื่อมต่อสายไฟซ้ำซ้อนที่จะตัดไม่ห่อหุ้มไว้ในตัก นอกจากนี้ที่ดีที่สุดคือไม่ใช้นามสกุล, สายไฟควรหลีกเลี่ยงโทรทัศน์และแหล่งสัญญาณรบกวนอื่น ๆ

2. มีแบนด์วิธเพียงพอหรือไม่

ถ้าจำนวนคนออนไลน์ในเวลาเดียวกันจะทำให้เกิดความแออัดและความแออัดของสายการส่งผ่านความเร็วของโมเด็มจะตก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ ISP สามารถให้แบนด์วิดท์ได้มากพอ นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการท่องอินเทอร์เน็ตในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนยังเป็นทางออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ชั่วโมงเร่งด่วนและเวลาที่ไม่ใช้งานสูงสุดของเวลาในการดาวน์โหลดจะแตกต่างกันไปสองสามครั้ง

3. ความเร็วของโมเด็มอื่น ๆ

โปรโตคอลการมอดูเลตที่สนับสนุนโดยโมเด็มสามารถเข้ากันได้ย้อนหลังและอัตราการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับด้านอัตราต่ำกว่า ดังนั้นถ้าโมเด็มอื่น ๆ คือ 14.4K นั่นคือการใช้โมเด็ม 56K แต่ยังอยู่ในอัตรา 14400bps เท่านั้น